Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto orgaznizowane przez UNICEF w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. 

Za panią Monią: Dzień Książki to kolejne święto warte naszej uwagi niezależnie od wieku naszych dzieci. Dlaczego? O walorach książek nie trzeba nikogo przekonywać. Możliwość poznawania historii spisanych na książkowych stronach to przywilej i przyjemność. Sam proces powstawania książki jest interesujący. O czym warto opowiedzieć najmłodszym w tym dniu? Jakie cele przyjąć? Dzień Książki – cele oczywiste:

  • budzenie zainteresowań czytaniem książek (a to wartość sama w sobie)
  • rozwijanie wyobraźni
  • rozbudzanie zainteresowań technicznych związanych z procesem publikowana książki (pisaniem, edycją, składem, drukiem, łączeniem arkuszy, tworzeniem okładki, itp.)
  • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie znajomości zawodów związanych z procesem powstawania książek (autor, ilustrator, wydawca, redaktor, tłumacz, drukarz)

Dzień Książki - cele pragmatyczne:

  • Inne wynikają ze zmian jakie obserwujemy. Ludzie czytają coraz mniej!
  • Wiem i wielu z Was wie, że książka to przyjemność. Przywilej, a także przygoda. Czasem – ucieczka od rzeczywistości. Czasem – prawdziwa podróż po krainie fantazji. To źródło wiedzy. Motor do refleksji. Czasem nawet przyczyna zmian w naszym myśleniu i działaniu.
  • Książka – kolokwialnie rzecz ujmując – jest fajna. I jeśli miałabym przyjąć nadrzędny cel realizacji Dnia Książki to chciałabym, aby każdy mój wychowanek miał w sobie przekonanie, że czytanie jest przyjemnością.

Naszym przedszkolakom czytamy każdego dnia, bo wiemy jak ważne jest to dla ich rozwoju. Często dzieci po przeczytanym opowiadaniu tworzą do niego samodzielnie ilustracje.