Dobrowolne ubezpieczenie EDU Plus - grupowa umowa ubezpieczenia z poczatkiem odpowiedzialności InterRisk S.A. Vienna Insurance group od 01.09.2021 do 31.08.2022 - to ochrona 365 dni, 24 godziny na dobę, na całym świecie, pełna obsługa polisy - odbiór zgłoszeń z placówki. Zakres/rodzaje świadczeń i sumy ubezpieczenia ::pobierz::