Szanowni Państwo,

Informujemy, że od nowego roku szkolnego 2021/2022 w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Wilkowice został wdrożony program służący  do naliczania i rozliczania opłat za posiłki oraz pobyt dzieci w przedszkolu.

1. W związku z tym począwszy od września 2021r. dla każdego dziecka został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłaty.

Indywidualny numer rachunku bankowego zostanie Państwu dołączony do niniejszego pisma oraz jest zamieszczony w panelu rodzica. Dodatkowo zostanie przekazany w formie papierowej wraz z naliczeniem odpłatności za wrzesień 2021.

2. Dla każdego rodzica zostanie udzielony dostęp do panelu rodzica w systemie iPrzedszkole - dane dostępowe: login i hasło zostaną przekazanie rodzicowi wraz pierwszym naliczeniem odpłatności za miesiąc wrzesień.

 Logowanie do programu odbywa się poprzez stronę internetową: https://iprzedszkole.progman.pl

 logo

Po zalogowaniu do programu prosimy o sprawdzenie poprawności lub uzupełnienie adresu e-mail.

Uzupełnienie adresu e-mail jest niezbędne w celu dostępu rodzica do informacji o wysokości należności do zapłaty w kolejnych miesiącach uczęszczania do przedszkola, które od miesiąca października będą dostępne wyłącznie na koncie rodzica w zakładce NALEŻNOŚCI.

3. Po dokonaniu naliczenia opłaty oraz jej publikacji przez przedszkole na Panelu Rodzica, rodzic na podany adres e-mail otrzyma powiadomienie o konieczności sprawdzenia opłaty za dany miesiąc.

4. Przelew za posiłki oraz pobyt dziecka w przedszkolu powinien zawierać wszystkie dane wymagane przez bank:

DANE DO PRZELEWU:

Indywidualny numer rachunku bankowego dziecka

Odbiorca: Przedszkole Publiczne w Bystrej

ul. Przedszkolna 3 43-360 Bystra

Wpłacający: imię i nazwisko dziecka, grupa

tytuł wpłaty: opłata za m-c...../rok......

- w sytuacji gdy dane do przelewu będą niekompletne, opłata może zostać odrzucona przez system bankowy i zwrócona na konto osobiste,

- wpłat nie można łączyć pomiędzy rodzeństwem, wpłata opłaty na rachunek indywidualny za więcej niż jedno dziecko spowoduje zaksięgowanie całości kwoty na dziecko przypisane do rachunku bankowego niezależnie od tytułu przelewu.

Prosimy nie wpłacać należności na dotychczasowy numer rachunku ani przekazywać indywidualnego numeru między rodzicami.

Opłata za żywienie w roku szkolnym 2021/2022 uległa zmianie:

  • śniadanie -        1,80 zł
  • obiad -             4,00 zł
  • podwieczorek  - 1,20 zł

Całodzienna opłata za żywienie wynosi 7,00 zł.