REGULAMIN PLACU ZABAW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U.2020 poz.1604).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA  W  PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola obowiązująca od 11 kwietnia 2022r.

Zgodna z wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS z dnia 31.03.2022r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydanymi na podstawie art.8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021 poz.195).

 Statut Przedszkola Publicznego w Bystrej został opracowany na podstawie aktów prawnych: