Jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu - mamy 3 i 4-lata, właśnie rozpoczynamy naszą przygodę z przedszkolem. Nasza grupa liczy 25 dzieci. Podczas zabaw i zajęć uczymy się bardzo wielu i ciekawych rzeczy, a przede wszystkim samodzielności w działaniu oraz przestrzegania zasad panujących w przedszkolu. Wszystkie nasze działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych, odkrywania otaczającego świata. W czasie zajęć śpiewamy, tańczymy, wyklejamy, malujemy farbami, kolorujemy, uczymy się przeliczać, poznajemy kolory. Bardzo lubimy spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Po ciężkiej pracy relaksujemy się i odpoczywamy słuchając bajek lub muzyki relaksacyjnej.

 

Zajęcia dydaktyczne w tej grupie odbywają się po śniadaniu i powinny trwać od 10 do 15 min. W grupie 3,4-latków udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny, jednakże są one zachęcane do aktywnego uczestnictwa. Nauczyciel przygotowuje zajęcia dla całej grupy, ale nie wymaga udziału w zajęciach jednocześnie wszystkich dzieci np. zajęcia plastyczne czy zabawy dydaktyczne prowadzone mogą być przy jednym stoliku z kilkorgiem dzieci.

Nauczyciel dąży jednak do takiego zainteresowania dzieci momentem pedagogicznym, aby spowodować w nim uczestnictwo możliwie największej ilości dzieci.

To trudne zadanie, w którym pomaga systematyczność, konsekwencja, umiejętność zachęcania i zaciekawienia.

„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne - najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy.”

Kazimierz Przerwa-Tetmajer