W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole realizuje międzynarodowy projekt edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" https://www.mac.pl/malymis/moduly

SPORT TO WYBÓR, ZDROWIE TO NAGRODA"
W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacji i aktywizacji dzieci przedszkolnych "Zdrowo i Sportowo".

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2022/2023 ::pobierz:: Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023:

Dbając o zdrowie i właściwą higienę osobistą realizujemy projekt „Klub zdrowego przedszkolaka”, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania w ramach projektu kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Festiwal FIRST® LEGO® League był podsumowaniem całorocznego programu realizowanego w naszym przedszkolu, by zaangażować i zafascynować młodych ludzi nauką i nowymi technologiami oraz wyposażyć je w cenne umiejętności przydatne w pracy i życiu codziennym. Podczas udziału w programie przedszkolaki:

  • rozwijały umiejętności manualne i techniczne,
  • budowały kompetencje matematyczne, społeczne, humanistyczne i artystyczne poprzez zabawę  Lego STEAM PARK,
  • uczą się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, pracy w grupie i dobrej organizacji.