W terminie od 13 d0 20 kwietnia rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego w Bystrej plik do pobrania

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 stycznia 2022r.:

Zasady rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Bystrej na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna: