Jak co roku nasze przedszkole wzięło udział w 5 edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła Pamięta" 2023. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu. W ramach przedsięwzięcia młodzież odwiedzała miejsca pamięci, porządkowała groby, paliła znicze i wspominała osoby ważne dla lokalnej wspólnoty. W ramach tegorocznej edycji ucząc dzieci szacunku i miłości do ojczyzny "Motylki" i "Ogniki" odwiedziły pomniki pamięci i obeliski zasłużonych m.in. dr płk. Mariana Szarewskiego, kapitana Pawła Cymsa, pomnik Szarych Szeregów, pomordowanych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej, zapaliły znicze rozmawiając o historii naszej okolicy.