Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka przypada 20 listopada na pamiątkę uchwalenia w 1989 roku „Konwencji o prawach dziecka”. Na mocy Konwencji dziecko ma niepodważalne prawo do nauki, rozwoju, wypoczynku i czasu wolnego.

Ma także prawo do życia w rodzinie, nazwiska, narodowości, do kontaktów z obojgiem rodziców w przypadku separacji, opieki medycznej, do wyrażania swoich poglądów, do wolności spotkań, zrzeszania się, do wolności myśli, wyznania, do prywatności domu. W naszym przedszkolu ten wyjątkowy dzień obchodziliśmy wspólnie z UNICEF Polska realizując zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce praw dziecka pod hasłem tolerancji, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. Cały tydzień prowadzone były zajęcia i pogadanki uświadamiające, jak ważne są prawa dziecka, dlaczego powinny być przestrzegane i chronione, natomiast w piątek ubrani na niebiesko spotkaliśmy się, by poprzez zagadki, kalambury, rebusy i zajęcia sprawnościowe utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności.

Przedszkole powinno wychowywać dzieci ku dobru, czyli tak, aby w przyszłości umiały kochać, szanować, powstrzymywać się od krzywdzenia tych, którzy znajdują się w ich otoczeniu. Tak, żeby również musiały zadbać o siebie, o swoje zdrowie. Oznacza to umiejętność pogodzenia własnego rozwoju, własnych interesów, własnego zdrowia i szczęścia z interesami i szczęściem innych. W tym dniu się udało, bo dzieci wykazały się dużą wiedzą, sprawnością, współpracą zespołową, tolerancją i rozumieniem różnorodności.