Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice rozpocznie się 1 marca 2022 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,  szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne do pobrania zostały  zamieszczone w zakładce REKRUTACJA oraz na stronie Zespołu Obsługi Szkół i przedszkoli w Wilkowicach https://wilkowice.pl/zosip/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-na-rok-szkolny-2022-2023/rekrutacja-do-przedszkola

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola do 21 lutego 2022 r.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola?
Nasze przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej. Właściwe druki prosimy pobrać ze strony lub zgłosić się do naszej placówki po wniosek o przyjęcie wraz z oświadczeniami. Wypełniony dokument prosimy złożyć w przedszkolu do 31 marca do godz.16 .W związku z sytuacją trwającej pandemii Covid -19 prosimy wrzucić do znajdującej się przed przedszkolem urny lub przesłać pocztą elektroniczną wraz z zaświadczeniami oraz załącznikami.

W razie pytań prosimy o kontakt :)