Konkurs odbędzie się 1 czerwca w naszym przedszkolu. Zapraszamy chętne dzieci do zaprezentowania swojego talentu :)

Cel główny konkursu:

a) odkrywanie talentów.

Cele szczegółowe konkursu:

a) promowanie pasji twórczych;

b) rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności i zainteresowań;

c) rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci;

d) prezentowanie swoich zdolności przed publicznością.

2.Kategorie uczestnictwa w konkursie:

a) gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, żonglerka;

b) taniec;

c) muzyka/śpiew (muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu; śpiew a’capella, z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem przy wykorzystaniu samodzielnie dostarczonych instrumentów muzycznych; piosenki z repertuaru dziecięcego);

d) występ aktorski;

e) recytacja;

f) inne rodzaje umiejętności artystycznych, sportowych lub naukowych, które będą działaniem scenicznym.

3.W ramach poszczególnych kategorii prezentacja konkursowa musi spełniać niżej wymienione wymagania:

a) rodzice / opiekunowie sami przygotowują dzieci do występu;

b) w przypadku prezentacji z wykorzystaniem muzyki jako podkładu należy zapewnić ścieżkę dźwiękową we własnym zakresie, przy czym uczestnicy są zobowiązani dostarczyć organizatorowi, min. dzień przed konkursem nośnik CD audio/ USB z nagraniem podkładu muzycznego;

c) do występów gimnastycznych uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wszystkie potrzebne akcesoria;

d) czas trwania prezentacji ok.3 minut;

e) prosimy dostosować pokaz do możliwości technicznych sali.

Chętnych prosimy zgłaszać wychowawcom w grupach najpóźniej do wtorku :)