Festiwal FIRST® LEGO® League był podsumowaniem całorocznego programu realizowanego w naszym przedszkolu, by zaangażować i zafascynować młodych ludzi nauką i nowymi technologiami oraz wyposażyć je w cenne umiejętności przydatne w pracy i życiu codziennym. Podczas udziału w programie przedszkolaki:

  • rozwijały umiejętności manualne i techniczne,
  • budowały kompetencje matematyczne, społeczne, humanistyczne i artystyczne poprzez zabawę  Lego STEAM PARK,
  • uczą się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, pracy w grupie i dobrej organizacji.

Wszystko to pracując nad rozwiązaniem realnych zadań, skupiających się na bieżących problemach otaczającego ich świata. Podczas zajęć drużyny wraz z trenerami (nauczyciele) odkrywają i zgłębiają istniejący problem taki jak źródła energii, segregacja śmieci, czy współistnienie ludzi i zwierząt, dzieci uczą się pracy w grupie oraz odkrywają fascynujący świat nauki i technologii.

Podczas festiwalu każda z czterech drużyn opowiadała o utworzonym przez siebie modelu przedstawiającym tegoroczną tematykę First League -logistykę transportu CARGO CONNECT, prezentując zaproszonym gościom: Pani Monice Fojt - Koordynator Projektu Lego, Pani Ewie Majdak - dyrektor ZOSiP, Panu Marcinowi Kwiatek- przewodniczącemu Rady Gminy, rodzicom oraz kolegom i koleżankom. Kluczowym elementem odróżniającym FIRST® LEGO® League od innych programów przeznaczonych dla dzieci jest to, że uczestnicy przestrzegając Podstawowych Wartości poprzez zabawę uczą się, iż przyjazna konkurencja, wzajemne wsparcie, wspólne wypracowanie rozwiązania, pomaganie sobie nawzajem są podstawą pracy zespołowej. Z Festiwalu każdy wychowanek wyszedł z certyfikatem, nabytymi umiejętnościami i satysfakcją z własnych osiągnięć.