25 stycznia 2022r. komisja konkursowa w składzie: Alicja Raszka-Micherdzińska – przewodnicząca, Ksiądz Proboszcz Rafał Brzuchański, Romana Chodkowska, Jolanta Kajzer, oceniła nagrania, które wpłynęły na tegoroczny konkurs przeprowadzony w formie online. Dzięki tej formie w konkursie wzięło udział ok. 250 uczestników prezentujących wysoki poziom umiejętności wokalnych i instrumentalnych, rekwizyty kolędnicze: gwiazdę, szopkę, turonia, kolędnicze stroje. Komisja podczas oceny zwracała także uwagę na ogólny wyraz artystyczny oraz ekspresję wykonania. Po odsłuchaniu i obejrzeniu 28 prezentacji, spełniających wymogi formalne, w dwóch kategoriach w poszczególnych grupach wiekowych.
W kategorii „Soliści, duety, zespoły wokalne do 6 osób”: I miejsca zajęły nasze przedszkolaczki z grupy III: Lena Ziemiańska oraz Szymon Kubica, w kategorii „Zespoły powyżej 6 osób”:
I miejsce zajęły: „Ogniki” oraz „Skrzaty”,
II miejsce: „Myszki”,
III miejsce „Motylki”.
Gratulujemy laureatom i zapraszamy na relację: https://www.youtube.com/watch?v=cPrdppzSqAE
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 6 lutego 2022r. po Mszy o godz.11.00 w Kościele w Bystrej Krakowskiej. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza i gratuluje uczestnikom pięknych występów, serdecznie dziękuje opiekunom za przygotowanie dzieci do występów.