Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia wychowanków Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bystrej zgodnie z § 18 ust. 2a rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) oraz opinią sanepidu zawiesza działalność stacjonarną oddziału II od 25.01. do 31.01.2022r.

Przyczyna:

Dyrektorowi Przedszkola została udzielona informacja o pozytywnym wyniku testu na Covid-19 u dziecka, które miało bezpośredni z wychowankami z grupy II w dniu 21.01.2022r. w związku z tym dzieci z tej zostają objęte kwarantanną od 24.01. do 31.01.2022r.