Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 26 stycznia 2022r.:

LP Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 do 31 marca 2022r.

do godz. 16.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 do 8 kwietnia 2022r.
3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

12 kwietnia 2022r. godz.14.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 13 do 20 kwietnia 2022r.

do godz.16.00

5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola

 

22 kwietnia 2022r.

godz.14.00