Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli w Gminie Wilkowice na rok szkolny 2024/2025 prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowanie rekrutacyjnego i uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli.