Dbając o zdrowie i właściwą higienę osobistą realizujemy projekt „Klub zdrowego przedszkolaka”, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania w ramach projektu kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.
Tematyka zajęć związana jest także z działaniami na rzecz zahamowania pandemii Koronowirusa SARS-CoV-2 oraz oraz dbałości o środowisko naturalne.Propagatorem projektu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach: Klub Zdrowego Przedszkolaka
 
 
Zachęcamy rodziców do współpracy w zakresie kształtowania nawyków higienicznych oraz rozwijania samodzielności: ULOTKA I QUIZ