Festiwal FIRST® LEGO® League był podsumowaniem całorocznego programu realizowanego w naszym przedszkolu, by zaangażować i zafascynować młodych ludzi nauką i nowymi technologiami oraz wyposażyć je w cenne umiejętności przydatne w pracy i życiu codziennym. Podczas udziału w programie przedszkolaki:

 • rozwijały umiejętności manualne i techniczne,
 • budowały kompetencje matematyczne, społeczne, humanistyczne i artystyczne poprzez zabawę  Lego STEAM PARK,
 • uczą się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, pracy w grupie i dobrej organizacji.

Wszystko to pracując nad rozwiązaniem realnych zadań, skupiających się na bieżących problemach otaczającego ich świata. Podczas zajęć drużyny wraz z trenerami (nauczyciele) odkrywają i zgłębiają istniejący problem taki jak źródła energii, segregacja śmieci, czy współistnienie ludzi i zwierząt, dzieci uczą się pracy w grupie oraz odkrywają fascynujący świat nauki i technologii.

Podczas festiwalu każda z czterech drużyn opowiadała o utworzonym przez siebie modelu przedstawiającym tegoroczną tematykę First League -logistykę transportu CARGO CONNECT, prezentując zaproszonym gościom: Pani Monice Fojt - Koordynator Projektu Lego, Pani Ewie Majdak - dyrektor ZOSiP, Panu Marcinowi Kwiatek- przewodniczącemu Rady Gminy, rodzicom oraz kolegom i koleżankom. Kluczowym elementem odróżniającym FIRST® LEGO® League od innych programów przeznaczonych dla dzieci jest to, że uczestnicy przestrzegając Podstawowych Wartości poprzez zabawę uczą się, iż przyjazna konkurencja, wzajemne wsparcie, wspólne wypracowanie rozwiązania, pomaganie sobie nawzajem są podstawą pracy zespołowej. Z Festiwalu każdy wychowanek wyszedł z certyfikatem, nabytymi umiejętnościami i satysfakcją z własnych osiągnięć.

Lego@Education STEAM PARK to zestawy klocków, które wykorzystywane są do zajęć dodatkowych realizowanych w grupie IV. Poprzez zabawy LEGO® Education dzieci kształtują umiejętności społeczne, emocjonalne i językowe, współpracę w grupie i rozwiązywanie problemów, a także stanowią praktyczne i przyjazne wprowadzenie w tematykę STEAM. Klocki Zestawy Steam park pomagają w rozwijaniu wrodzonej ciekawości, chęci tworzenia oraz badania i odkrywania otaczającej rzeczywistości. Dzieci poznają świat nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM, ang. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) poprzez kreatywną zabawę. Dzięki działaniom z tymi klockami dzieci również przygotowują się do podjęcia nauki w szkole,

Zajęcia nr 5 "Wprowadźcie innowację" połączone były z pytaniem: Jak możemy dołączyć ruchome elementy  do naszych pojazdów? Dzieci miały zastanowić się: Jakich pojazdów potrzebują, aby przetransportować paczki na rożne obszary? Jak mogą stworzyć innowacyjne pojazdy, które dotrą do różnych miejsc na macie? Celem zajęć było wykorzystanie wyobraźni i kreatywności do zbudowania pojazdów. Dzieci wykorzystywały wiedzę o elementach funkcyjnych.

 

Dzięki realizacji zajęć pt. "Jak paczki trafiają pod Wasze drzwi?" drużyny miały możliwość wykorzystać współpracę i własną kreatywność. Celem zajęć było opisanie różnych faz transportu, włącznie z tym, jak towar jest pakowany i dostarczany. Dzieci przedstawiły swoje pomysły w "Notatniku Inżyniera". Podczas zajęć od przedszkolaków stopniowo wymaga się bardziej złożonego słownictwa, gdy odpowiadają na pytania.

Wspólne konstruowanie Parku Rozrywki STEAM oferuje niezliczone możliwości. Tworząc dynamiczne kolejki, ruchome przejażdżki, zabawne gry i scenki, za pomocą specjalnego zestawu klocków LEGO® DUPLO®, jesteśmy ograniczeni jedynie wyobraźnią. 

Z każdą wycieczką do STEAM Parku dzieci coraz lepiej rozumieją zasady działania mechanizmów i ruchu. Uczą się dokonywania pomiarów i rozwiązywania problemów w ciekawy i wciągający sposób.

Rozwijane kompetencje:

 1. Odpowiednie wykorzystanie mechanizmów takich jak proste przekładnie oraz koła zębate
 2. Zadawanie pytań dotyczących przedmiotów ścisłych i przyrody, oraz założeń związanych z technologią
 3. Eksperymentowanie/testowanie w obliczu pytań typu "Co by się stało, gdyby..."
 4. Obserwowanie i opisywanie pewnych następstw
 5. Odgrywanie scenek przy pomocy figurek
 6. Przewidywanie
 7. Zbieranie danych i przedstawianie ich na wykresach
 8. Grupowanie i kategoryzowanie obiektów
 9. Rozpoznawanie liczb oraz jednostek wielkości
 10. Udawanie, że figurki prezentują pewne formy artystyczne, takie jak taniec, muzyka i teatr
 11. Tworzenie prac dwuwymiarowych oraz trójwymiarowych odzwierciedlających pomysły dzieci
 12. Wyrażanie opinii na temat prac rówieśników
 13. Rozpoznawanie związków przyczynowo-skutkowych.

Kluczowe wartości:

 • Rozumienie związku przyczynowo-skutkowego
 • Obserwowanie i opisywanie świata
 • Rozwiązywanie problemów
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Odgrywanie ról i współpraca
 • Budowanie kompetencji STEAM